ALL DE FR ES IT

Logo

StrateGems

No. 47, Jul-Sep 2009

R0153 - Wolfgang Dittmann

StrateGems 47, Jul-Sep 2009

[6kN/5N2/8/p5p1/3p4/1pp2p2/b3P2b/3Kn3]

4+10. -15 & #1 Proca, Anticirce

[6kN/5N2/8/p5p1/3p4/1pp2p2/b3P2b/3Kn3]

Solution


P0250 - Ivan Antonov

StrateGems 47, Jul-Sep 2009

[rnb1k1nr/pppp1ppp/8/q1K5/3P4/8/PPP1P1PP/RNBQ1B1R]

14+14. PG 8.0 Monochromatic (C+)

[rnb1k1nr/pppp1ppp/8/q1K5/3P4/8/PPP1P1PP/RNBQ1B1R]

Solution


P0251 - Paul Monsky

StrateGems 47, Jul-Sep 2009

[2nq3r/3ppp1p/2p5/1k6/8/8/1PPPPPP1/RNBQKBNR]

14+9. Proof game in 11.5 moves (C+)

[2nq3r/3ppp1p/2p5/1k6/8/8/1PPPPPP1/RNBQKBNR]

Solution


P0252 - Kevin Begley, Kostas Prentos

StrateGems 47, Jul-Sep 2009

[pppppppp/rb1kq3/n7/7n/3b4/2r5/PPPPPPPP/RNBQKBNR]

16+16. Proof game in 18.0 moves (Equipollentscirce)

[pppppppp/rb1kq3/n7/7n/3b4/2r5/PPPPPPPP/RNBQKBNR]

Solution


P0253 - James Soliman

StrateGems 47, Jul-Sep 2009

[rnb2bnr/pp1ppppp/2p5/B6Q/2P1P1BR/1PNPRP1K/1P4PP/5kN1]

16+15. Proof game in 20.0 moves (C+)

[rnb2bnr/pp1ppppp/2p5/B6Q/2P1P1BR/1PNPRP1K/1P4PP/5kN1]

Solution


P0254 - Kostas Prentos

StrateGems 47, Jul-Sep 2009

[1k1r2r1/4pp1p/2npBn1p/q2p1b2/5b2/8/PpPPPP1P/RNBQK1NR]

14+15. Proof game in 20.5 moves (C+)

[1k1r2r1/4pp1p/2npBn1p/q2p1b2/5b2/8/PpPPPP1P/RNBQK1NR]

Solution