ALL EN FR ES IT

Rätsel und Puzzles Logo

≡ ► ◄ ▲

Rätselgedicht Nr. 518

von Johann Peter Hebel

Rätsel

Rat, o Lieber!
An der Tiber
Schlummert mein Gebein.
Hell erwacht ich,
Freuden bracht ich
Später dir am Rhein.
Hohe Würden,
Schwere Bürden,
Gab ich an dem Main.

Lösung anzeigen

Römer

Verweise

Worträtsel, Hebel, Dahl, Schupp