Polsterglockenblume ★ Campanula portenschlagiana

Oktober 2017

Polsterglockenblume, Campanula portenschlagiana, bellflower, blau, blue, Herbst, autumn, fall, Garten, garden, Oktober, oktober, 2017