April 2013

Schwertlilien / Iris reticulata 'Joyce'

 Schwertlilien, Iris reticulata 'Joyce', iris, blau, blue plant, Frühling, spring, Garten, garden, April 2013