August 2012

Sommeraster / Aster amellus 'Rosa Erfüllung'

 Sommeraster, Aster amellus 'Rosa Erfüllung', white aster, violett, Sommer, summer,  Garten, August 2012