Juni 2012

Spornblume / Centranthus ruber 'Albus'

 Spornblume, Centranthus ruber 'Albus', Jupiter's beard, weisst, Duft, Sommer, summer,  Garten, Juni 2012