Juni 2012

Flammenblume / Phlox paniculata 'Weißer Admiral'

 Flammenblume, Phlox paniculata 'Weißer Admiral', weiss, Sommer, summer,  Garten, Juni 2012