Juli 2011

Sommerflieder / Buddleja davidii

 Sommerflieder, Buddleja davidii , Juli 2011

Sommerflieder mit Besucher.