Mai 2008

Enzian / Gentiana acaulis

 

Enzian Mai 2008

 

Hier eine niedriger Enzian.